Danmark i verden

Et aktivt land med international indsigt, globalt udsyn og respekt for alle borgere uanset oprindelse.

Jeg mener at vi skal have et Danmark hvor mennesker bedømmes på hvad de kan og vil. Vi skal sikre, at Danmark er en aktiv del af verden, ikke en lukket enklave. Vi skal stille krav om selvforsørgelse.  Vi skal opføre os ordentligt, og sikre os, at mennesker der flytter til Danmark af den ene eller anden grund har mod på, at skabe et stærkt Danmark i verden.

Jeg tager afstand fra politiske holdninger om at tro, race, køn, seksuel orientering eller personlige værdier skal kunne begrænse vores livsudfoldelse. Vi skal ikke som politikere sætte barrierer op i vores lovning, som udfordrer vores grundlov. Vi skal ikke afgrænse vores borgerlige frihedsrettigheder med love, som afskærmer os fra verden. I dag er der skabt en ubalance i vores asyl, migrations- og integrationspolitik. Det fungerer ikke.

Udlandsdanskere kan ikke få deres familie til Danmark – mens visse kriminelle indvandrere ikke kan hjemsendes

Vi har stoppet for modtagelsen af de mest udsatte FN kvoteflygtninge – fordi vi er fortravlede med at integrere ressourcestærke migranter, som ikke bør være i Danmark.

Højt kvalificeret arbejdskraft fra ikke-vestligelande kan ikke rekrutteres i Danmark, selvom de lægger 2 mia kr i statskassen årligt – alene fordi vi ikke vil have socialdumping fra  lavtlønslande.

Jeg vil konkret arbejde for:

  1. At vi genoptager modtagelsen af kvoteflygtninge og siger nej til menneskesmuglere.
  2. At vi får mere højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark og at topskatten fjernes.
  3. At der er plads til hårdt arbejdende udlændinge, der vil Danmark.
  4. At udlandsdanskere kan få deres familie til Danmark
  5. At kriminelle indvandrere udvises så effektivt som muligt.
  6. At sikre at borgelige frihedsrettigheder reelt gælder alle borgere i Danmark