Klimalov - ja tak

Danmark skal have en klimalov, som bygger på vind og el-biler og forpligter sektorerne til at nedbringe deres CO2 udledning.

Jeg kører el-bil fordi jeg går ind for vindkraft. Jeg valgte i 2001 at købe andele i Middelgrunden Vindmøllepark og har kørt el-bil siden 2015. I 2013 fik jeg isoleret “vores nye hus fra 1903” som var gået uisoleret gennem alle oliekriser.

EP-kandidat Charlotte Libach cykler meget i naturen og ved, at når vi passer på naturen og klima så passer vi også på vores sundhed. Charlotte går derfor til EP-valg på et sundere EU.

Vi skal have forpligtende CO2 kvoter for udledningen i Danmark. Det går Det Konservative Folkeparti til valg på.

Men klimavenlige og sunde valg er ikke altid blot et spørgsmål om hvad samfundet skal og kan gøre, men også et spørgsmål om vores egne små og store grønne valg.

Vi mener at politikere skal gøre det let for borgerne at vælge de klimavenlige, miljøvenlige og sunde løsninger.

Konkret vil vi i Danmark og EU arbejde for:

  1. En forpligtende klima lov 
  2. At sunde valg skal være lette for borgerne
  3. Rammer for CO2 udledning som støtter stærkt op om Paris aftalen