Lad os få omtanken tilbage

Jeg arbejder for nye rammevilkår inden for sundhed, teknologi, klima, etik, erhverv, vækst, forskning, integration, uddannelse og socialområdet.

Når jeg som folketingskandidat ser på Danmark og Vesteuropa, så er vi udfordret på mange måder. 

Vi har en aldrende befolkning og et lavt fødselstal. Vi er bagud teknologisk i forhold til Silicon Valley.

Uanset udfaldet har vi et økonomisk pres på vej fra både et kommende Brexit samt Trumps fortsatte America First, et muligt genvalg og handelsaftalekrigen med Kina.

Vi har Putin, der opruster i øst.  Vi har et USA der ikke fremstår helhjertet omkring NATO. Vi ser jævnlige cyberangreb som vi hverken som nation eller som borgere er beskyttet mod.

Vi har klimaforandringer der kræver nye løsninger vi ikke har på hånden. Vi presses af flygtninge, indvandring og migranter, ikke mindst, fra et Afrika i rivende demografisk udvikling. Vi har ungdomsarbejdsløshed og stor ulighed i Sydeuropa, et skævt niveau for euroen, samt manglende arbejdsmarkedreformer i mange lande herunder uro i Frankrig og mærkværdige regeringer i Italien.

Som danskere skal vi finde vores plads i en besværlig verden med en uklar fremtid. Mit udgangspunkt som folketingskandidat er, at vi skal udvise ansvarlighed og tage internationalt lederskab. Uanset hvor broget det ser ud så vil jeg arbejde for at sikre at Danmark er en aktiv deltager i den internationale verden.

I den seneste valgperiode har jeg desværre set et folketing, der i stigende grad, har svært ved at finde svar på vores udfordringer, som er i overensstemmelse med vores europæiske idehistorie om demokrati, ytringsfrihed, retssikkerhed og religionsfrihed.

Jeg syntes ikke at alle løsninger og love bærer præg af en passende omtanke.

Jeg arbejder for en centrum-højre akse, der skaber løsninger omkring flygtninge, indvandrere og migranter, som er rimelige, pragmatiske og realpolitisk gennemførbare.

Jeg ser f.eks. ingen udfordringer i at flygtninge skal bidrage på det danske arbejdsmarked. Det er hverken særligt sympatisk eller usympatisk. Sålænge det kan løftes af arbejdsmarkedets parter, så er det blot fornuftigt og i overensstemmelse med danske værdier om at alle der kan, bør bidrage. Jeg ser syntes også, at det er godt at vi har fået en ny cyberstrategi. Men jeg mener bestemt, at vi skal respektere både virksomheders og borgeres ejendomsret over deres egne data.

Jeg arbejder således for både ansvar og frihed. Men jeg arbejder også for indsigt og at vi nytænker rammevilkår inden for sundhed, teknologi, klima, etik, erhverv, vækst, forskning, uddannelse og socialområdet.

Jeg vil konkret arbejde for:

 • Familiefradrag, så familier kan få skattebegunstiget hjælp og dermed har bedre og mere tid til deres børn.
 • Flere unge skal lære mere om STEM (Science, Technology, Enginering, Mathematics).
 • Væk med uddannelsesloftet. Indfør i stedet for et livslangt klippekort til det danske uddannelsessystem, hvor det er muligt at uddanne sig mere fleksibelt og hvor det også er muligt at tilkøbe klip efter behov. 
 • Stærkere rammevilkår for dansk erhvervsliv og iværksættere.
 • Voksne skal have mulighed for relevant teknologisk efteruddannelse.
 • Målrettede investeringer i sundhedsteknologier i sundhedsvæsenet.
 • Etablering af sundhedsteknologiske inkubatorer på de største danske hospitaler så vi kan få sundhedspersonalet til at skabe vækstvirksomheder baseret på deres viden.
 • Målrettet forskning i klima og bæredygtighedsteknologier samt klimaetik.
 • Respekt for borgeres og virksomheders private ejendomsret til egne data.
 • Sænk topskatten, kapitalskatten og afgifter, der hæmmer Danmark i at være verdens mest foretagsomme land.
 • Skattefradrag til ældre, der vil bliver længere på arbejdsmarkedet.
 • Bevar vores enestående natur, ikke mindst i Nordsjælland.
 • Relevante motorveje og præcise tog, ikke mindst i Nordsjælland, så nordsjællænderne sikres bedre adgang til København og mere fritid med deres familie.

Jeg vil arbejde for, at vi udover at være verdens lykkeligste folk også bliver verdens mest foretagsomme, sundeste, klogeste, højteknologiske, grønneste, etiske, fredeligste og mest velstående folk. Børn, unge, voksne som ældre.

Jeg vil arbejde for at få omtanken tilbage i dansk politik.

Mine mærkesager