Henrik Dahl er på vildspor – EU er løsningen, ikke problemet!

I RÆSON PRÆSENTEREDE HENRIK DAHL (MF, LA) FORLEDEN en grundlæggende fejlagtig analyse af EU og Danmarks udenrigspolitiske problemer og løsninger. Han giver EU skylden for forhold, som EU ikke har den mindste indflydelse på og påstår videre at EU er en såkaldt ”Problemgenerator” – på linje med Vestens største trussel i dag: Rusland. Det er forkerte og vildledende påstande. EU er ikke problemet, men en vigtig del af løsningen på de udfordringer, som Danmark står over for i de kommende år. Men fra Storbritanniens udmeldelse af EU – Brexit – til det store antal flygtninge og indvandrere som i disse år vandrer fra Syd mod Nord, er det Henrik Dahls vurdering at EU bærer hovedansvaret. Det er grundlæggende en fejlslutning.

http://raeson.dk/2017/lars-arne-christensen-henrik-dahl-er-paa-vildspor-eu-er-loesningen-ikke-problemet/