Forskel på flygtninge i Frederiksborg Amts Avis

Dorte Meldgaard Borgmester (K) Hillerød

Thomas von Jessen Borgmesterkandidat (K) Fredensborg

Lars Arne Christensen, Folketingskandidat (K) Nordsjælland

Folketingskandidat Lars Arne Christensen fremlagde en indstilling om en ny holdbar dansk asylpolitik på det nyligt afholdte landsråd for Det Konservative Folkeparti. Den blev vedtaget. Den tydeliggør, hvad vi bør og kan gøre som kommune og samfund omkring flygtninge, også i forhold til deres status som flygtninge.

Flygtninge betegnes konventionsflygtninge, når der foreligger en velbegrundet frygt for forfølgelse i deres hjemland pga. race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en særlig socialgruppe eller politiske opfattelser. Det virker besynderligt, når nogle partier vil gå til valg på at opfordre sådanne flygtninge til at tage hjem. Derimod er det rationelt, at få voksne konventions-flygtninge i arbejde, så de kan bidrage til samfundet samt at få børn og unge i gang med en uddannelse.

Flygtninge, som har beskyttelsesstatus eller midlertidig beskyttelsesstatus, vurderes at kunne hjemsendes, når de hhv. ikke længere er personligt forfulgte, eller der er fred i deres hjemland. Spørgsmålet er, hvorledes de skal behandles, inden de hjemsendes. I Det Konservative Folkeparti mener vi, at også den slags flygtninge skal behandles med respekt, og at de skal have den fornødne støtte til, at de voksne flygtninge kan bidrage med arbejdsindsats, også for at kunne betale opholdsomkostninger tilbage, samt at børn og unge skal uddannes.

Hvem og hvor mange flygtninge vi skal tage imod, eller hvornår de skal rejse hjem igen, er imidlertid ikke noget, som vi kan beslutte lokalt i Hillerød og Fredensborg. Vi kan heller ikke beslutte, at de ikke skal boligplaceres, eller om de skal lære dansk. Her er vi underlagt Folketingets beslutninger. I Hillerød og Fredensborg bør fokus derfor være på, hvordan vi, inden for lovgivningens rammer, sikrer, at de flygtninge, som vi modtager, også modtager den fornødne hjælp; at de deltager på arbejdsmarkedet, i skolen og i civilsamfundet.

Vi skal værne om frivillighed og frisind samtidigt med, at vi naturligvis skal opføre os ordentligt og klogt, også over for de flygtninge, der er vores ansvar i Hillerød og Fredensborg. Hvordan borgerne så bruger deres fritid, om de vil gå til mavedans eller folkedans, deltage i X Factor eller synge i kor, lære arabisk eller tysk eller være frivillige i røde kors eller venligboerne, det er en helt privat sag.