Erhvervsfolk er anderledes kvalificeret til at deltage i folkestyret

Jeg er enig med Karsten Dybvad adm dir. for DI når han mandag 20/11 i Børsen påpeger det demokratiske problem i at erhvervsfolk er underrepræsenteret i vores kommuner og regioner. Vi erhvervsfolk er ikke nødvendigvis bedre kvalificeret til at deltage i det danske demokrati, men vi er anderledes kvalificeret.

Vi har et syn på vores samfund som udspringer at et privat initiativ, flid og arbejdsomhed, tæring efter næring, men også af en risikovillighed hvor vi ved at en nulfejlskultur er hæmmende for nye tilgange og nødvendige forandringer af det bestående.

Jeg mener at vi allerede i skolen skal lære de unge om iværksætteri, at vi skal se på vores velfærd også udfra en velfærdsteknologisk vinkel og at vi i min kommune i Lyngby-Taarbæk, ligesom i andre kommuner, bør være med i frikommuneforsøg og skabe nye former for kommunale løsninger til gavn for borgerne uden statslig indblanding.

Jeg mener, at vi i vores regioner skal sikre at digitaliseringen sker med kunderne for øje. Jeg siger kunder og ikke patienter fordi jeg også gerne i vores offentlige sundhedsvæsen vil behandles mindst ligeså godt som i enhver anden privat virksomhed. Vi skal i Region Hovedstaden være international velfærdsteknologisk frontløber og vi har med Rigshospitalet, supersygehuse, DTU og private virksomheder alle muligheder for at lykkes med dette. Og så skal vi tage bedre vare om mænds sundhed for det gør de desværre alt for dårligt selv.